Dòng sông quê hương

Linh Giang
NHÀ MÌNH GẦN BẾN SÔNG SON

Hãy học thái độ của nước mà đi như dòng sông

Hoàng Kim

Nhà mình gần ngã ba sông
Rào Nan, chợ Mới, nguồn Son, Quảng Bình
Linh Giang sông núi hữu tình
Nơi đây cha mẹ sinh thành ra con

Chèo thuyền cho khuất bến Son
Để con khỏi chộ nước non thêm buồn

Câu ru quặn thắt đời con
Mẹ cha mất sớm, con còn trẻ thơ

Ra đi từ bấy đến chừ
Lặn trong sương khói bến đò sông quê
Ngày xuân giữ vẹn lời thề
Non sông mở cõi, tụ về trời Nam.

Flower Images View Photos Funny Pics
Free Pics View Photos Photo Sharing

Flower Images Flower Pictures Photo Sharing

 

 

 

 

Free Pics Fantasy Pictures Funny Pics

 

 

 

 

  • Photobucket
© 2011 Tagged Inc.

Advertisements